Friday, March 2, 2018

Oman-based Doctor calls for support on PAO's investigation concerning Dengvaxia


Shared by the Public Attorney's Office or PAO's Erwin Erfe himself on Facebook, a Doctor from Oman calls for support on investigation concerning Dengvaxia vaccine in a Facebook post.
Photo CTTO

Headed by the Public Attorney's Office President Atty. Persida V. Rueda-Acosta, the PAO formed a team of experts in the field of medicine called PAO Forensic Team (PAOFT).

They are the ones who conduct autopsy on the bodies of the unfortunate children who were given the shot of the anti-Dengue vaccine.

With Dr. Erwin Erfe leading the team of the experts, the results of their investigation are being put in question by some of those who hold a government position.

While few of the government officials seem to be cynical about their findings so far, some professionals fully support the PAOFT in their efforts to give justice to the death of many children who have been injected with the Dengvaxia vaccine.

One of them is Rolaiza Mimi Singayao.

Singayao is a Filipino Moro-Lumad Doctor currently based in Muscat, Oman who urges everyone to support the said investigation.

On her Facebook post, the Oman-based Doctor said we should all aim for the truth and justice. The latter added that we should protect the evidence gathered by PAO until they present it before the court. Singayao also said that we should support those who were administered with the flu shot as well as their families.

'Tungo katotohanan at hustisya! Protektahan natin ang ebidensya na nakalap ng PAO hanggang mai presenta nila eto sa hukuman. Suportahan natin ang mga nabakunahan at mga pamilya nila', the Doctor wrote.

The same encourages everyone not to lose hope as it is neither the Congress nor the Senate who has the power to convict [the people behind the Dengvaxia mess] or acquit [them].

'Huwag manlumo, hindi ang Kongreso o ang Senado ang magpapataw ng sentensya o magpapawalang sala. Role po ng Korte iyon', she wrote.

In addition, she said 'At ang Korte Suprema at ang boung Hudikatura ay nagbabagong bihis at titiyakin na ang timbangan ng hustisya ay patas sa lahat at walang kinikilingang malalaki, mayayaman at makapangyarihan'.

At the end of the lengthy Facebook post, she thanked the strong and brave parents and children who were vaccinated with Dengvaxia as much as she thanked the Filipinos who are one with this fight for justice.
Rolaiza Mimi Singayao | Photo from Facebook

'Salamat sa mga matatag at matatapang na mga magulang at kabataang nabakunahan. Salamat sa bawat nakikibahagi na Pilipino', said the latter.


Check out her full post below:

ANG DIREKSYONG PASULONG

On Dengvaxia and related deaths under investigation:

I try po natin na i-simplify pa para po maintindihan at ma i-discuss natin para maliwanagan pa ang nakararami.

Sa Medisina, pag nahaharap ang manggamot sa mga kaso na maaaring iba't iba ang clinical na presenting complaints ngunit may iilang common na features sa history, nararapat na hanapin kung ano o ano-ano ang mga ito para mapanghawakan ang isa o maiksing lista ng mga impressions o differential o working diagnosis na mag ga guide sa management at direksyon ng dagdag na pag suri.

Eksampol:

Mga mag-aaral edad 9 to 12, na admit sa hospital dahil nag tae o masakit ulo o nanghihina. Mabilis na nag deteriorate clinically hanggang nabawian ng buhay. 
Iba iba ang naitala na most probable cause of death.
Dr. Erwin Erfe | Photo CTTO

Ngunit nananaig ang bukod-tangi na common sa kanilang lahat : NABAKUNAHAN SILA NG DENGVAXIA.

Dapat bang mag imbestiga?

Opo. Bakit?

1.Dahil may common na event, at eto yong nabakunahan sila bago pa man may pagbabago sa kalusugan o bago pa man nagkasakit ang mga bata.

2. Hindi isolated at may mga reported na significant bilang ng mga nasawi.

3. Karamihan, by history ay malulusog hanggang sa naturukan.

4. At dahil naghahanap tayo lahat ng kasagutan para mapangalagaan ang 833, 000 kabataang nabakunahan.

Anong sangay ng Medisina ang pinakamahalaga upang makatulong na masagot ang mga tanong ukol sa pagkasawi na tila may koneksyon sa isang bagong bakuna?

Forensic medicine at pathology.
Kung saan ang forensic examination ay mag tatala ng kung ano mismo ang nakita sa katawan ng nasawi. 
Persida V. Rueda-Acosta | Photo CTTO

Detalyadong pag describe, pag measure ng timbang at laki o liit ng bawat organs sa katawan. May pamamaga ba? Mag pag durugo ba?

Ang mga pathologists naman ang syang mag e eksamen ng mga tissue samples na nakuha mula sa mga labi upang suriin eto sa ilalim ng microscope.

Samakatuwid, ang pagsasagawa ng autopsy ay bintana tungo partial, buo o tiyak na kasagutan sa tanong kung may kinalaman ba ang bagong bakuna sa sinapit ng mga nabakunahan.

If we are confronted with forensic findings that are essentially similar for 29 autopsied cases ie. like multiple organ enlargement and bleeding in major organs especially the brain, heart, lungs, kidneys and intestine, mag iisip tayo ngayon.

Una, may isang disease entity ba na maaaring makapag explain ng kabuohan sa lahat ng significant findings (clinical at forensic examination)?
Photo CTTO

Hindi pwedeng tingi tingi o hiwa-hiwalay ang pag-tingin sa kaso. I konsider yong boung picture. Hahanapan ng isang probable cause na rationale para ma explain ang boung pangyayari mula ng pagkakasakit hanggang sa pag panaw.

Ang viscerotropic-like disease (VLD) o multiple organ failure ay pwedeng mag paliwanag sa prominenteng nakitang clinical findings sa mga nabakunahan mula pagdating sa pagamutan hanggang nabawian ng buhay.

Pangalawa, ang VLD dahil marami at hindi iisang organ lang ang apektado ay pwedeng magpaliwanag kung bakit ang mga batang pumasok sa ospital dahil sa samut saring complaints (common sa bawat isa ay nabakunahan) ay nakaranas ng mabilis na pag lala ng kondisyon hanggang pagkasawi.

Pangatlo, bakit maugong at malakas na tina target kredibilidad ng PAOFT?

Dahil sa findings ng PAO forensic examination. Nakakabahalang lubos na ang VLD ay isa pa mandin sa 4 na established risks na binanggit mismo ng Sanofi sa application nila noong 2015 sa Food and Drugs Authority (FDA).
Product photo | CTTO

Ginagawa ang paninira para panghinaan ng loob ang mga magulang ng vaccinees at ang publiko.

Hindi lang si Dr. Erwin Erfe o mga magulang ng nabakunahan o ikaw at ako ang tinatarget, pilit nilang ikinukubli ang kotatahanan na may nangyaring KRIMEN.

Saan na tayo patungo ngayon?

Tungo katotohanan at hustisya!

Protektahan natin ang ebidensya na nakalap ng PAO hanggang mai presenta nila eto sa hukuman. Suportahan natin ang mga nabakunahan at mga pamilya nila.

Hindi maikakaila na tumataas ang bilang ng mga dating malulusog na nabakunahan na nasawi pagkatanggap ng bagong bakuna. Hindi pwedeng sabihing walang link sa dami ng mga kasong halos pareho ang forensic findings.

Bakit, may kasaysayan ba sa boung bansa na may ganitong dami ng pagkamatay pagkatapos mabakunahan?

Pwede bang nagkataon o coincidence lamang?
Drama lang? Hysteria lamang?

Ang medisina at siyensya ay nagagamit din sa kabuktutan, kadiliman at krimen. Nababayaran. May presyo.

Sa kabilang banda, ang medisina at siyensya ay maghahatid ng liwanag, magpapalaya at maghahatid ng hustisya.
Product photo | CTTO


Bantayan at suportahan natin ang mga nagtataguyod nito.

Huwag manlumo, hindi ang Kongreso o ang Senado ang magpapataw ng sentensya o magpapawalang sala. Role po ng Korte iyon.

At ang Korte Suprema at ang boung Hudikatura ay nagbabagong bihis at titiyakin na ang timbangan ng hustisya ay patas sa lahat at walang kinikilingang malalaki, mayayaman at makapangyarihan.

Patuloy po sana tayong mag-aral, maging mapag masid at magpaabot ng ating saloobin.

Salamat sa mga matatag at matatapang na mga magulang at kabataang nabakunahan.

Salamat sa bawat nakikibahagi na Pilipino.
Photo CTTO

Source: Rolaiza Mimi Singayao

Hello dear avid readers! What are your thoughts on this? Please let us know on the comments section below as we would love to hear it. Also, please share the article for more of this. We appreciate your support with us and may you continue to do such by visiting our page more often. Thank you so much!


Love this article? Please like our Facebook page below and Share this article to your friends!


We would love to hear your thoughts. Please share your comments below: